Ugdymosi šeimoje įteisinimas – galimybė tėvams ugdyti savo vaiką

Rutuliojasi siekis atlaisvinti dabartinį nesaikingai standartizuotą vaikų mokymą įteisinant mokymosi šeimoje būdą.  Kviečiu palaikyti mintį, kad būtų priimti teisės aktai palankūs natūraliai, prigimtinei, konstitucinei teisei tėvams patiems auginti, auklėti ir mokyti savo vaikus. Daugiau žinių, argumentų kviečiu skaityti žemiau arba laisvivaikai.lt ir laimeskelias.lt tinklalapiuose.


2019-02-07

Rasa dalijasi mintimis apie mokymosi šeimoje privalumus:

1. Galimybė mokytis tokiu dienos metu, kokiu “patogiausia” pačiam vaikui. Teigiama, kad pagal bioritmą geriausias laikas pradėti dienos darbus, taip pat ir pamokas yra ne anksčiau nei 9 val. ryto.
2. Galimybė mokytis integruotų dalykų, pvz. dailė ir istorija.
3. Galimybė dalykus mokytis “blokais”, t.y. kai kuriems lengviau vienu metu susikoncentruoti į vieną dalyką, tad tarkim 3 dienas vaikas mokytųsi matematikos, kitomis dienomis lietuvių k. ir pan.
4. Galimybė mokytis nesinaudojant sveikatai žalingais įrenginiais, pvz. kompiuteriais.
5. Galimybė mokytis natūralioje aplinkoje (dienos šviesoje (klasės dažniausiai apšviečiamos kenksmingomis akims lempomis), dažnose mokyklose veikia WI-FI ir t.t.).
6. Galimybė mokytis papildomų, vaikui įdomių dalykų.
7. Galimybė kursą “praeiti” greičiau, pvz., jei vaikas gabus, jis vienos pamokus metu gali išmokti 2-3 temas ir pan.
8. Galimybė mokytis efektyvesniais metodais. Galimybė taikyti vaikui labiausiai tinkančius mokymo metodus.
9. Nėra spaudimo atlikti tam tikras užduotis čia ir dabar.
10. Galimybė skirti daugiau dėmesio tam dalykui, kuris mokiniui sekasi sunkiau.
11. Mažiau patiriamo streso ir įtampos atsiskaitymų metu.


2019-02-11

Ištrauka iš mano laiško komitetui

Parengto įstatymo pakeitimo projekto priėmimas prisidėtų prie Lietuvos kaimo atgimimo, nes būtų sudarytos palankesnės sąlygos gyvenantiems atokesnėse vietovėse ugdyti savo vaikus priimtinesniu būdu ir suteikti vaikams kokybiškesnį ir lengviau prieinamą mokymosi būdą.


2019-02-28

Antras susitikimas Seime dėl mokymosi šeimoje įteisinimo


2019-05-22


2019-05-27

Mano siūlymas dėl svarstomo Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31(1) straipsniu įstatymo projekto

Siekiant užtikrinti natūralią, prigimtinę, konstitucinę teisę tėvams patiems auginti, auklėti ir mokyti savo vaikus, o vaikams suteikti didesnę laisvę pasirinkti ugdymosi sąlygas, siūlau Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31(1) straipsniu įstatymo projekte (Reg. Nr. XIIIP-3329) papildantį 31(1) straipsnį išdėstyti taip:

31(1) straipsnis. Ugdymasis šeimoje

1. Vaikas gali ugdytis šeimoje pagal jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sudarytas ugdymo programas.

2. Už ugdymosi šeimoje sąlygas (aprūpinimą mokomąja medžiaga, ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, socializacijos poreikio užtikrinimą) yra atsakingi vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai).

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bendru sutarimu gali veikti bendrai ugdydami vaikus šeimoje. Tik su tėvų ir vaiko sutikimu trečiosios šalys gali padėti vaiką ugdyti šeimoje.

4. Tėvams (globėjams, rūpintojams), kurių vaikas pasirinko ugdymąsi šeimoje, jų sumokėtų mokesčių dalis skirta vaikų švietimui yra grąžinama.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *