Ugdymosi šeimoje įteisinimas – galimybė tėvams ugdyti savo vaiką

Rutuliojasi siekis atlaisvinti dabartinį nesaikingai standartizuotą vaikų mokymą įteisinant mokymosi šeimoje būdą.  Kviečiu palaikyti mintį, kad būtų priimti teisės aktai palankūs natūraliai, prigimtinei, konstitucinei teisei tėvams patiems auginti, auklėti ir mokyti savo vaikus. Daugiau žinių, argumentų kviečiu skaityti žemiau arba laisvivaikai.lt ir laimeskelias.lt tinklalapiuose.


2019-02-07

Rasa dalijasi mintimis apie mokymąsi šeimose privalumus:

1. Galimybė mokytis tokiu dienos metu, kokiu “patogiausia” pačiam vaikui. Teigiama, kad pagal bioritmą geriausias laikas pradėti dienos darbus, taip pat ir pamokas yra ne anksčiau nei 9val. ryto.
2. Galimybė mokytis integruotų dalykų, pvz. dailė ir istorija.
3. Galimybė dalykus mokytis “blokais”, t.y. kai kuriems lengviau vienu metu susikoncentruoti į vieną dalyką, tad tarkim 3 dienas vaikas mokytųsi matematikos, kitomis dienomis lietuvių k. ir pan.
4. Galimybė mokytis nesinaudojant sveikatai žalingais įrenginiais, pvz. kompiuteriais.
5. Galimybė mokytis natūralioje aplinkoje (dienos šviesoje (klasės dažniausiai apšviečiamos kenksmingomis akims lempomis), dažnose mokyklose veikia WI-FI ir t.t.).
6. Galimybė mokytis papildomų, vaikui įdomių dalykų.
7. Galimybė kursą “praeiti” greičiau, pvz., jei vaikas gabus, jis vienos pamokus metu gali išmokti 2-3 temas ir pan.
8. Galimybė mokytis efektyvesniais metodais. Galimybė taikyti vaikui labiausiai tinkančius mokymo metodus.
9. Nėra spaudimo atlikti tam tikras užduotis čia ir dabar.
10. Galimybė skirti daugiau dėmesio tam dalykui, kuris mokiniui sekasi sunkiau.
11. Mažiau patiriamo streso ir įtampos atsiskaitymų metu.


2019-02-11

Išytrauka iš mano laiško komitetui

Parengto įstatymo pakeitimo projekto priėmimas prisidėtų prie Lietuvos kaimo atgimimo, nes būtų sudarytos palankesnės sąlygos gyvenantiems atokesnėse vietovėse ugdyti savo vaikus priimtinesniu būdu ir suteikti vaikams kokybiškesnį ir lengviau prieinamą mokymosi būdą.


2019-02-28

Antras susitikimas Seime dėl mokymosi šeimoje įteisinimo


2019-05-22


2019-05-26

Alano Petrausko pastabos dėl Švietimo Įstatymo NR. I-1489 papildymo – 31(1) straipsnio Ugdymasis Šeimoje

1. Šio straipsnio tikslas – sudaryti sąlygas geriausiems vaikams įgauti geriausią išsilavinimą, apsaugant juos nuo formalaus ugdymo ydų:

(a) bet kokia „sisteminė“ mokykla siaurina vaikų pasaulėžiūrą, ribodama galimybę patiems pažinti pasaulį ir reikalaudama „mąstyti, kaip priimta“;

(b) mechanistinė pasaulėžiūra, grindžiama negyvų “fizikinių laukų” modeliu, daro vaikus ciniškais gamtos ir kitų žmonių atžvilgiu, pakeičia didžius dvasinius tikslus merkantilinėmis vartotojiškomis užgaidomis;

(c) Lietuvos mokyklų „emocinis fonas“ neretai traumuojantis – tarp mokinių vyrauja konkurencija, intrigos, būna pasityčiojimų, mokytojai neretai stokoja“emocinio išprusimo“ – propaguoja nepilnavertes charakterio savybes

2. Bet kokia valstybinė priežiūra riboja vaikų ir tėvų laisves, bei žemina jų orumą, nes būtinumas kažką įrodinėti prilygsta „kaltumo prezumpcijai“. Ypač kvaila versti šviesiausius tautos žmones žemintis prieš žemesnio lygio “vidutiniokus” (valdininkus), dėl ko šviesiausieji ir emigruoja! Gi likę turi abejotiną reputaciją: “Žmonės, iškeičiantys laisvę į saugumą, neverti nei vieno iš jų” (Benjamin Franklin – People willing to trade their freedom for security deserve neither and will lose both)

3. Kuo mažiau “saugiklių” – tuo demokratiškesnė valstybė: “Kuo sudėtingesni įstatymai, tuo daugiau korupcijos” (Tacitus – The more numerous the laws, the more corrupt the government). “Jei norit absoliutaus saugumo – eikit į kalėjimą” (Dwight D. Eisenhower – If you want total security, go to prison)

4. Turint omenyj visus aukščiau išdėstytus punktus, siūlome remtis sekančiais principais:

(a) tėvai ir vaikai gali laisvai pasirinkti mokyklą, kuri teikia mokymosi šeimoje paslaugą, net jei ši yra kitoje savivaldybėje,

(b) mokymosi šeimoje paslaugą gali teikt VISOS mokyklos, o ne tik tos, kuriuos šiuo metu teikia nuotolinio ugdymo paslaugas (nes iš aiškinamajo rašto 12 straipsnio seka būtent taip),

(c) Į Ugdymo Šeimoje procesą negali kištis jokios kitos institucijos (apart vaikų, tėvų ir mokyklų)

Nesikišant į vaiko ir tėvų bei mokyklos santykius, bus sudarytos sąlygos “Kūrybiško Mąstymo” kartos atsiradimui – užaugs nauji visuomenės lyderiai, mokantys siekt didžių tikslų be trečių asmenų (valstybės, ES) pagalbos. Bet jei valstybė ir toliau kišis į vaikų mokymą, tai ir vėl gaus menkavertę “prisitaikėlių” kartą, apie Nepriklausomybę temokančią tik šnekėti

5. Turint omenyj, kad pažangiausi tėveliai patys kuria naujas mokymo programas, pranokstančias valstybinių tarnautojų bei akademinių mokslininkų įsivaizdavimus (nes skatina žvelgt į pasaulį, kaip vientisą gyvą organizmą), netolimoje ateityje Ugdymo Šeimoje galimybes reikės dar daugiau praplėsti:

(a) Vaikas, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) sutinkant, galės ugdytis šeimoje pagal jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sudarytas ugdymo programas.

(b) Už ugdymosi sąlygas (aprūpinimą mokomąja medžiaga, ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, socializacijos poreikio užtikrinimą) bus atsakingi tik tėvai (globėjai, rūpintojai).

(c) Tėvų bendruomenės galės kurti nepriklausomas mokyklėlės, kurių negalės tikrinti /įtakoti bet kokios trečiosios šalys

(d) Tėvams, kurių vaikai pasirinka ugdymąsi šeimoje, jų sumokėtų mokesčių dalis skirta švietimui bus grąžinama. Šių lėšų dėka tėvai toliau plėtos savo mokymo programas, kaip šiandien jau ir vyksta Melkio bei Kardokų mokyklėlėse (tik deja, sumokėtų mokesčių jiems niekas dar negražina)

Geriausias valdymas – kaip žuvienės virimas: kuo mažiau maišysi, tuo skaniau išeis


2019-05-27

Mano siūlymas dėl svarstomo Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31(1) straipsniu įstatymo projekto

Siekiant užtikrinti natūralią, prigimtinę, konstitucinę teisę tėvams patiems auginti, auklėti ir mokyti savo vaikus, o vaikams suteikti didesnę laisvę pasirinkti ugdymosi sąlygas, siūlau Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31(1) straipsniu įstatymo projekte (Reg. Nr. XIIIP-3329) papildantį 31(1) straipsnį išdėstyti taip:

31(1) straipsnis. Ugdymasis šeimoje

1. Vaikas gali ugdytis šeimoje pagal jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sudarytas ugdymo programas.

2. Už ugdymosi šeimoje sąlygas (aprūpinimą mokomąja medžiaga, ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, socializacijos poreikio užtikrinimą) yra atsakingi vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai).

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bendru sutarimu gali veikti bendrai ugdydami vaikus šeimoje. Tik su tėvų ir vaiko sutikimu trečiosios šalys gali padėti vaiką ugdyti šeimoje.

4. Tėvams (globėjams, rūpintojams), kurių vaikas pasirinko ugdymąsi šeimoje, jų sumokėtų mokesčių dalis skirta vaikų švietimui yra grąžinama.


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.