Bendruomeninio darželio-ugdymosi šeimoje mokyklos Gedminuose vaizdinys

Klaipėdos raj. savivaldybės konkursui “Verslumo manija” pateikiau bendruomeninio darželio-ugdymosi šeimoje mokyklos Gedminuose kūrimo paraišką. Būtų džiugu rasti daugiau bendraminčių norinčių išgryninti ir įgyvendinti panašaus darželio-mokyklos vaizdinį kartu. Žemiau dalis išsiųstos paraiškos.

Idėja

Verslo idėja yra bendruomeninis darželis-ugdymosi šeimoje mokykla, kuris padėtų vaikams ugdytis, įsitraukiant į jų ugdymą tėvams (globėjams, rūpintojams). Darželis-mokykla padėtų vaikams išsiugdyti bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas (pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas), teiktų reikiamą priežiūrą, konsultacijas, aprūpintų mokomąja medžiaga, vertintų vaikų pažangą ir pasiekimus, užtikrintų jų socializacijos poreikį.

Švietimas darželyje-mokykloje būtų grįstas tradiciniu tautiniu auklėjimu su gilesniu gamtajausminiu ugdymu. Lietuvoje, priešingai nei daugelyje ES šalių (Airija, Belgija, Danija, Suomija, Italija, Lenkija, Portugalija), ugdymasis šeimoje (namuose, angl. homeschooling) dar nėra reglamentuotas (šiuo metu yra pateiktas ir atsakingose institucijose svarstomas LR Švietimo įstatymo pakeitimo projektas NR. XIIIP-3329 dėl ugdymosi šeimoje įteisinimo). Lietuvoje dabar vaikų mokymas namuose yra praktiškai galimas tik sveikatos sutrikimų turintiems ir užsienyje gyvenantiems vaikams, o vaikai iki 16 m. privalo mokytis, tad vien ugdymosi šeimoje (privalomai nelankant mokyklos) galimybė yra nauja ir palanki, nes vis daugiau tėvų dirba lanksčiu grafiku ir nori, išvengiant tradicinių mokyklų trūkumų, įsitraukti į vaikų ugdymą, leisti vaikams mokytis pagal lanksčią dienotvarkę, tenkinti individualius vaikų poreikius. Bendruomeninio darželio idėja, kad vaikus pasikeisdami prižiūrėtų ir ugdytų jų tėveliai (globėjai, rūpintojai) yra savita ir suteikia galimybę pilnavertiškiau tėveliams įsitraukti į savo vaiko ugdymą.

Kam skirta paslauga?

3-16 metų vaikams ir jų tėveliams (globėjams, rūpintojams)

Preliminarus rinkos dydis

Ugdymosi šeimoje preliminarus poreikis Lietuvoje yra 100-200 mokinių, remiantis užsienio šalių besiugdančių šeimoje mokinių procentu. Pvz.: 2017 m. Lenkijoje (37 mln. gyventojų) mokymosi šeimoje būdu mokėsi 14 tūkst. mokinių, JK (66 mln. gyventojų) – mokėsi 48 tūkst. mokinių. 2016 m. JAV (350 mln. gyventojų) – mokėsi 2,3 mln. mokinių. Klaipėdos raj. savivaldybės pateikiama 2018 m. informacija Klaipėdos raj. yra žymus darželių deficitas.

Pirmais metais planuojama pradėti su viena mokyklos klase, t.y. devyniais įvairaus amžiaus pastoviai šeimoje besiugdančiais vaikais bei devyniais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Rinkos užimtumas

Pagrindiniai konkurentai (bendradarbiai) yra kitos privačios darželiai-mokyklos, galinčios ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Valstybinės mokyklos Švietimo ir mokslo ministerijos apklausos duomenimis ugdymosi šeimoje paslaugos teikimu nėra suinteresuotos.

Skirtingai, negu kituose privačiuose darželiuose-mokyklose, ugdymas mūsų darželyje-mokykloje nebūtų apmokestinamas (būtų priimama savanoriška tėvelių parama), ugdymo konsultacijos, dauguma susitikimų su vaikais ir tėveliais, vaikų vertinimas vyktų gamtoje, ekologiškai švaresnėje miškais ir didele gamtine įvairove apsuptoje kaimo vietovėje Gedminuose, o mokomuosius užsiėmimus vaikai lankytų tik savanoriškai. Mokykla-darželis taip pat teiktų neformalaus švietimo paslaugas aplinkinių mokyklų mokiniams.

Verslo rizika

Pagrindinė mokyklos verslo rizika susijusi su būsimu ugdymosi šeimoje teisiniu reglamentavimu. Šiuo metu dar yra neaiškios sąlygos, kuriomis bus leidžiama vaikams ugdytis šeimoje, bei koks ir kam bus skiriamas valstybės finansavimas. Kitos rizikos: lankančių vaikų skaičiau svyravimas, kompetetingų mokytojų trūkumas, tėvelių suinteresuotumo ugdyti savo vaiką trūkumas.

 

Planas

Atlikta:
– Nuo 2008 m. darželio-mokyklos bendruomenės kūryba.
– Aplinkinės mokymosi aplinkos apsaugojimas 2009 m. pakeičiant dalies Šernų ir Baičių miškų kategoriją į rekreacinius miškus.
– 2014 m. įsigytas žemės sklypas mokyklos statybai Gedminų k. Kaina 3800 Eur.
– 2019 m. kryptingas veikimas padedant atsakingoms institucijoms įteisinti ugdymąsi šeimoje.

Planuose:
– Priimamas įstatymas įteisinantis ugdymąsi šeimoje. Planuojama iki 2020 m. vasario.
– Sutvarkoma juridinio asmens Všį „Tautinė mokykla” dokumentacija numatomoms paslaugoms teikti. Planuojama iki 2020 m. vasario. Kaina 150 Eur.
– Virtualios mokymosi sistemos sukūrimas, mokymo programų sudarymas ir akreditavimas, kitos reikalingos dokumentacijos parengimas, pradedami pirmieji mokslo metai. 2020 m. rugsėjį. Planuojamos išlaidos apie 1500 Eur.
– Darželio-mokyklos statybvietės paruošimas. Planuojamos išlaidos 1500 Eur. Planuojama užbaigti 2020 m. rugsėjį.
– Darželio-mokyklos pastato statyba. Kaina apie 15000 Eur. Statyboje bus pasitelkiami rengsimų gamtai draugiškos statybos lektoriumų ir praktikumų dalyviai. Planuojama užbaigti iki 2021 m. rugsėjo.
– Palankesnės mokymosi aplinkos kūrimas (dendrologinio parko įsteigimas) besiribojančiame 6.1 ha valstybinime sklype (išlaidos 5000 Eur.). Planuojama iki 2021 m. gruodis.
– Palankios mokymosi aplinkos užtikrinimas įkuriant Baičių-Gedminų-Šernų aplinkoje Paminijų saugomą teritoriją. Siekiama iki 2024 m. gruodžio,

Nauda rajonui

Darželis-mokykla:
– didintų švietimo prieinamumą ir taptų apylinkių traukos ir kaimo kultūros centru,
– teiktų pajamas apylinkių regiono gyventojams,
– reikšmingai prisidėtų prie rajono aplinkos kokybės (švaraus oro, vandens išteklių, bioįvairovės, grožio) puoselėjimo,
– ugdytų tautinę savo aplinką-gamtą mylinčią ir puoselėjančią visuomenę, kuriančią dabarties ir ateities gerovę,
– garsintų Klaipėdos raj. vardą Lietuvoje ir už jos ribų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *