Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai

Kviečiu veikti kartu siekiant sukurti sąlygas, kad mėgėjiškoms augalų veislėms, apsikeitimams augalų dauginamąja medžiaga ir mažo mąstelio pardavimams palankūs teisės aktai būtų priimti ir kad didėtų augalų įvairovė, kad augintume patys savo sėklas, maistą, kurtume daržus, sodus ir didintume gyvasties įvairovę.

Žemiau dalinuosi žingsneliais link augalų sėklininkystės teisės aktų pakeitimo. Skaityti toliau