Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai (atnaujinta 04-16)

Kviečiu jungtis prie sėklų išlaisvinimo kampanijos, kurios tikslas: aplinkos puoselėjimas skatinant žmones auginti savo sėklas, maistą, kurti daržus, sodus, sodybas, didinti bioįvairovę, naudoti darnias žemdirbystės praktikas, valgyti šviežią vietinį sveiką maistą, sukurti sąlygas, kad senoms veislėms, sėklų mainams ir mažo mastelio pardavimams palankūs teisės aktai būtų priimti.

Žemiau dalinuosi žingsneliais einant link sėklininkystės teisės aktų pakeitimo. Continue reading „Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai (atnaujinta 04-16)“