Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai

Kviečiu burtis į sėklų išlaisvinimo kampaniją, kuria siekiame puoselėti aplinką, auginti savo sėklas, maistą, kurti daržus, sodus, sodybas, didinti gyvybės formų įvairovę, naudoti darnias žemdirbystės praktikas, valgyti šviežią vietinį sveiką maistą, sukurti sąlygas, kad senoms veislėms, sėklų mainams ir mažo mąstelio pardavimams palankūs teisės aktai būtų priimti.

Žemiau dalinuosi žingsneliais link sėklininkystės teisės aktų pakeitimo. Skaityti toliau