Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai

Įrašas atnaujintas 2018-07-13

Kviečiu jungtis prie sėklų išlaisvinimo kampanijos, kurios tikslas: aplinkos puoselėjimas skatinant auginti savo sėklas, maistą, kurti daržus, sodus, sodybas, didinti bioįvairovę, naudoti darnias žemdirbystės praktikas, valgyti šviežią vietinį sveiką maistą, sukurti sąlygas, kad senoms veislėms, sėklų mainams ir mažo mastelio pardavimams palankūs teisės aktai būtų priimti.

Žemiau dalinuosi žingsneliais einant link sėklininkystės teisės aktų pakeitimo. Skaityti toliau