Įteisinti supaprastinti reikalavimai daržovių sėklos perdavimui ir mainams

Š. m. sausio 8 d. įteisinti supaprastinti reikalavimai daržovių sėklos perdavimui ir mainams pakeistus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“. Šie pakeitimai atvėrė galimybes laisvesnėmis sąlygomis viešai apsikeisti daržovių sėklomis, rengti mainų renginius, kurti sėklų bankus ar kitas mainų platformas.

XIII SKYRIUS
DARŽOVIŲ SĖKLOS PERDAVIMO
Daržovių sėklą, neatitinkančią reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, leidžiama neatlygintinai perduoti kitiems fiziniams asmenims viešose erdvėse (mugėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, visuomenės informavimo priemonėse, kultūros paskirties pastatuose, mokslo paskirties pastatuose), jei:
117.1. fiziniai asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą kitiems asmenims, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 1 d. Valstybinei augalininkystės tarnybai raštu pateikė informaciją apie tokios sėklos kiekį pagal rūšis ir veisles. Informacija apie tokios sėklos rūšis, kiekius, veisles skelbiama Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje iki kiekvienų metų vasario 10 d.;
117.2. fizinis asmuo per kalendorinius metus perduoda kitiems asmenims daržovių sėklos kiekį, neviršijantį šio reikalavimų aprašo 118 punkte nurodyto kiekio;
117.3. daržovių sėkla yra sufasuota ir paženklinta. Ant sėklos fasuotės turi būti nurodyta „Sėklos mainai“.
Per einamuosius kalendorinius metus perduodamų pupinių augalų kiekis neturi viršyti penkių kilogramų, svogūnų, lapinių burokėlių, raudonųjų burokėlių, ropių, moliūgų, morkų, ridikų, špinatų, builių, smidrų, arbūzų ir salotų – 500 gramų, kitų daržovių – 100 gramų.
Fiziniai asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą, neatitinkančią šio reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, kitiems asmenims, yra atsakingi už tokios sėklos kokybę.KITIEMS ASMENIMS IR (AR) MAINŲ REIKALAVIMAI
117. Daržoviųsėklą, neatitinkančią reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, leidžiama neatlygintinai perduoti kitiems fiziniams asmenims viešoseerdvėse (mugėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose,visuomenės informavimo priemonėse, kultūros paskirties pastatuose,mokslo paskirties pastatuose), jei:
117.1. fiziniai asmenys,perduodantys daržovių rūšių sėklą kitiems asmenims, ne vėliaukaip iki kiekvienų metų vasario 1 d. Valstybinei augalininkystėstarnybai raštu pateikė informaciją apie tokios sėklos kiekįpagal rūšis ir veisles. Informacija apie tokios sėklos rūšis,kiekius, veisles skelbiama Valstybinės augalininkystės tarnybosinterneto svetainėje iki kiekvienų metų vasario 10 d.;
117.2.fizinis asmuo per kalendorinius metus perduoda kitiems asmenimsdaržovių sėklos kiekį, neviršijantį šio reikalavimų aprašo118  punkte nurodyto kiekio;
117.3. daržovių sėkla yrasufasuota ir paženklinta. Ant sėklos fasuotės turi būti nurodyta „Sėklos mainai“.
118. Per einamuosius kalendorinius metusperduodamų pupinių augalų kiekis neturi viršyti penkiųkilogramų, svogūnų, lapinių burokėlių, raudonųjų burokėlių,ropių, moliūgų, morkų, ridikų, špinatų, builių, smidrų,arbūzų ir salotų – 500 gramų, kitų daržovių – 100gramų.
119. Fiziniai  asmenys, perduodantys daržoviųrūšių sėklą, neatitinkančią šio reikalavimų aprašo 9 punktonuostatų, kitiems asmenims, yra atsakingi už tokios sėklos kokybę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.