Raštai norintiems kurtis pamiestyje ar saugoti aplinką

Kuriant gerbūvį ant savo žemės tenka eiti per teisės aktų tankumyną įgyjant įvairius leidimus saviems sumanymams įgyvendinti (žemės pirkimui, statyboms, vandens telkinio iškasimui, želdinių įgyjimui ir pan.). Mokėjimas „sukalti” tinkamą raštą praverčia saugant aplinkos esamą būvį nuo jos niokojimo. Žemiau keli tokių raštų pavyzdžiai jūsų taikymui.

Nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo preliminarioji sutartis (su netęsybų bauda, be baudos)

Kaimyno sutikimas dėl želdinimo prie sklypo ribos (Sutikimas)

Prašymas dėl žemės sklypo išbraukimo iš medžiojimų plotų

Prašymas keisti žemės ūkio paskirties sklypo naudojimo būdą

Vandens telkinio Natura2000 teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo atranka

Prašymas leisti kasti sodmenis valstybinėje žemėje

Prašymas atlikti želdinių ekspertizę

Prašymas skirti plotą želdinių sodinimui

Prašymas registruoti saugotiną medį

Miško kategorijos keitimas

Kaimo „turizmo” triukšmo sprendimas

Dalį dokumentų padėjo paruošti advokatas Andrius Macenis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.